Tax Advisory, k.s. je univerzálna poradenská kancelária v oblasti daní, podnikateľského poradenstva, účtovníctva, miezd a personalistiky. Partner kancelárie spolu s jej zamestnancami tvoria zohratý tím pripravený poskytnúť služby širokému spektru tuzemských i zahraničných klientov. Svojimi skúsenosťami a ochotou už presvedčila nejedného zákazníka, že odbornosť a profesionalita môžu ísť ruka v ruke s ochotou a že príjemný pocit môže navodiť nielen dokonalá partitúra, ale i služba poskytovaná nad rámec bežných očakávaní. Naši klienti dostanú vždy odpovede na otázky, ktoré sa pýtajú a ktoré im pomôžu v ich ďalšom rozhodovaní.

 

Osvedčenia

 

Naše krédo

Na vaše otázky odpovieme tak, aby vám odpoveď pomohla v rozhodovaní o vašom podnikaní. Vaše účtovné knihy budú vždy odrážať skutočnosť a aktuálne obchodné vzťahy. Mzdy vašich zamestnancov budú spracované vždy tak, ako si to prajete.

Ctíme zákony, sme nezávislí a spoľahliví. Klient dostane vždy to, čo potrebuje.

Ing. Miroslav Bednár

Ing. Miroslav Bednár, partner

Daňový partner Tax Advisory, k.s., Ing. Miroslav Bednár od roku 1991 až do roku 2001 pracoval v rôznych pozíciách učtárne, finančného oddelenia a managementu obchodných spoločností, prevažne v oblasti obchodu s autami a autosúčiastkami. Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom, členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do leta roku 2007 bol spolupracovníkom slovenskej kancelárie – člena medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovníckej siete Grant Thornton, kde počas viac ako 5 rokov pracoval v pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu. Pre klientov, predovšetkým z Rakúska a Nemecka, riešil problematiku slovenského a medzinárodného zdaňovania v oblasti priamych i nepriamych daní. Ing. Miroslav Bednár poskytuje poradenstvo okrem slovenského i v nemeckom a anglickom jazyku.

Kontakty

miroslav.bednar@skdp.sk

Tel.: 00421/2/50574021

Fax: 00421/2/50571983

Mobil: 00421/903702319

Ing. Júlia Košíková, kontrolerka, interná audítorka, účtovníčka, mzdárka

Po ukončení Ekonomickej univerzity pracovala vo finančnom audite a v oblasti spracovania účtovníctva, spracovania miezd a poskytovania podnikateľského poradenstva. Od roku 2002 je asistentkou audítora SKAu a asistentkou daňového poradcu SKDP. Od roku 2004 prešla do spoločnosti SLOVNAFT, a.s, kde pracovala ako interný audítor, viedla oddelenie interného auditu a viedla projekt vyčlenenia odštepného závodu teplárne do samostatnej dcérskej spoločnosti CM European Power Slovakia pre oblasť financií. Vo vyčlenenej spoločnosti pôsobila ako finančná riaditeľka do roku 2009, kedy sa stala riaditeľkou oddelenia Plán a kontroling pre Skupinu Slovnaft.

Ing. Júlia Košíková je prokuristkou spoločnosti a okrem slovenského jazyka komunikuje s klientmi po anglicky.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574021

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: julia.kosikova@taxadvisory.sk

Ing. Jaroslav Harvan, účtovník

Ing. Jaroslav Harvan sa hneď po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2005 venoval účtovníctvu a dnes má bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. Ing. Jaroslav Harvan sa venuje najmä obchodným a dopravným spoločnostiam, ako aj investičným a developerským spoločnostiam podnikajúcim v oblasti nehnuteľností.

Ing. Jaroslav Harvan je pripravený komunikovať s klientmi okrem slovenského i v anglickom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571983

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: jaroslav.harvan@taxadvisory.sk

Denisa Zaťková, účtovníčka

V pozícii účtovníčky pracuje od r. 1997. Má bohaté skúsenosti v oblasti účtovania leteckej dopravy a obchodných firiem. Od roku 2014 sa venuje aj firmám pôsobiacim na finančných trhoch a poskytujúcich služby správy alternatívnych investičných fondov. Dohovorí sa v anglickom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571085

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: denisa.zatkova@taxadvisory.sk

Mária Jurišová, účtovníčka

Je absolventkou strednej ekonomickej školy. Od roku 1992 pracuje ako účtovníčka. Má skúsenosti zo súkromnej firmy v oblasti účtovníctva a miezd, účtovníctvo viedla v obchodnej aj výrobnej spoločnosti. Má bohaté skúsenosti v oblasti poľnohospodárskej výroby. K bohatým skúsenostiam pridáva pracovitosť, zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a vysokú odbornú profesionalitu. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v anglickom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574009

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: maria.jurisova@taxadvisory.sk

Monika Gubrická, účtovníčka

je absolventkou gymnázia, dvojročného nadstavbového štúdia so zameraním na cestovný ruch a kurzov podvojného účtovníctva. Od roku 1995 pracovala ako účtovník so zameraním na podvojné účtovníctvo v niekoľkých veľkých firmách. Ovláda účtovanie v systéme SAP a má skúsenosti so zaškoľovaním nových pracovníkov. Je zodpovedná a spoľahlivá. U nás sa venuje účtovaniu nadnárodnej obchodnej spoločnosti. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí anglicky, nemecky a rusky.

Kontact

Tel.: 00421/2/50571090

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: monika.gubricka@taxadvisory.sk

Ing. Dana Žáková Podrimavská, účtovníčka

Vysokú školu ukončila v roku 2009. Ako účtovníčka pracuje od roku 2005. Skúsenosti má prevažne s obchodnými spoločnosťami zameranými na poskytovanie služieb a obchodnými centrami. Je komunikatívna, precízna a promptná. Dohovorí sa aj v anglickom jazyku. U nás má na starosti spoločnosti zamerané na poskytovanie cezhraničných služieb a spoločnosti prenajímajúce vlastné nehnuteľnosti.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571089

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: dana.podrimavska@taxadvisory.sk

Kamila Šarmírová, účtovníčka

V práci uplatňuje vyše 20 ročné praktické skúsenosti a odborné vedomosti z oblasti účtovníctva a daní, na základe ktorých vie poskytnúť vhodné riešenie. Jej pracovné výsledky sú dôkazom vysokej odbornosti a znalosti príslušnej účtovnej a daňovej legislatívy. U nás sa venuje firme orientovanej na dodávky a montáže strojárenských celkov.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571085

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: kamila.sarmirova@taxadvisory.sk

Monika Viktoria Švantner, mzdová účtovníčka

Má dlhoročné skúsenosti s ekonomikou firmy, personalistikou, mzdovým a finančným účtovníctvom. V našej spoločnosti sa venuje vedeniu miezd a personalistiky. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí aj po anglicky a maďarsky.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574020

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: monika.svantner@taxadvisory.sk

Mgr. Blažena Gombíková, vedúca sekretariátu

Mgr. Blažena Gombíková je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Už počas štúdia pracovala v administratíve na pozícii sekretárky a neskôr aj ako vedúca sekretariátu v štátnej správe  i v súkromnom sektore.

Je komunikatívna, zodpovedná a dôsledná. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí v ruskom a nemeckom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571090

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: blazena.gombikova@taxadvisory.sk